Bli medlem!

 
Enklaste sättet är att sätta in medlemsavgiften på postgiro 169 55 43-7.
Det går även att sätta in pengar via Swish på följande nummer; 123 173 2049
 
 

Medlemsavgift 2018

Medlem from 18 år inkl. tidskrift 150 kr/år
Familjemedlem/stödmedlem exkl. tidskrift 50 kr/år
Ungdom t o m 17 år inkl. tidskrift 50 kr/år
Företag/ förening inkl tidskrift 500 kronor/ år.
 
Passa även på att beställa vår nya dekal, passar såväl inom- som utomhus.
Priset är 20 kr styck.

Ange på postgiroblanketten vilken medlemsform du önskar samt hur många dekaler du vill beställa.

Fåglar i Bohuslän
För dig som inte är medlem och vill ha rapporten "Fåglar i Bohuslän" - sätt in 50 kr på postgiro 1695543-7

Märk blanketten FiB 2017. Glöm inte att skriva namn och adress på blanketten!

Har du frågor?
Kontakta Stefan Malm
mobil: 0738 008 607
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"