Bli medlem

 

Som medlem får du föreningens tidskrift "Fåglar i Norrköpingstrakten" som utkommer med två textnummer och två programnummer per år. Du är välkommen att deltaga i våra exkursioner samt innemöten. För att bli medlem betalar du in medlemsavgift på föreningens plusgiro 343950-2, Fågelföreningen i Norrköping.

Medlemsavgifter
Vuxna: 180kr/år
Familjemedlem: 30kr/år
Ungdomar t.o.m. 25 år: 50kr/år
Högsta kostnad för en hel familj begränsas till 230 kr/år.

Adressändring: meddela föreningens kassör, se under Styrelsen

Kassören ska även mejlas varje nytt år för att meddela aktuell mejladress.