Några av de arter vi hoppas se i Argentina

Lesser (Darwin´s) Rhea, Darwin's, Patagonian och Elegant-crested Tinamou, Magellanic och Gentoo Penguin, Hooded Grebe, svartbrynad albatross, sydlig jättestormfågel, Southern Fulmar, grålira, havslöpare, Magellanic Diving-Petrel, Rock och Imperial Shag, Black-faced Ibis, Chilean Flamingo, Kelp, Upland och Ashy-headed Goose, Fuegian, Chubut och Flying Steamer-Duck, Chiloe Wigeon, Spectacled Duck, Cinereous Harrier, Andean Condor, White-throated Caracara, Red-backed Hawk, Austral Rail, Magellanic och Blackish Oystercatchers, Tawny-throated Dotterel, Two-banded Plover, Magellanic Plover, Snowy Sheathbill, Least och White-bellied Seedsnipe, Brown och Chilean Skua, Dolphin Gull, South-american Tern, Burrowing Parrot, Austral Parakeet, Lesser Horned Owl, Austral Pygmy-Owl, Magellanic Woodpecker, Chilean Flicker, Short-billed Miner, Band-tailed Earthcreeper, Grey-flanked och Dark-bellied Cinclodes, Stripe-crowned Spinetail, Patagonian och Austral Canastero, White-throated Cacholote, White-throated Treerunner, Sandy Gallito, Magellanic Tapaculo, Rufous-tailed Plantcutter, Tufted Tit-Tyrant, Greater Wagtail-Tyrant, Hudson’s Black-Tyrant, Chocolate-vented Tyrant, Fire-eyed Diucon, Black-crowned och Rusty-backed Monjita, Ochre-naped och Cinnamon-bellied Ground-Tyrant, Correndera Pipit, Austral Thrush, Mourning och Carbonated Sierra-Finch, Cinnamon och Ringed Warbling-Finch, Black-throated och Yellow-bridled Finch, Patagonian Yellow-Finch, Yellow Cardinal, Pampas Medowlark och Austral Blackbird.

Fåglarna i sydligaste Argentina är ofta påfallande orädda. Den här ovanliga Black-throated Huet-Huet promenerade på en halvmeters avstånd från reseledarens kängor vid hans besök i El Chaltén! Foto: Mikael Käll
 
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin