Ola Bondesson, Växjö
Tel 0470-76 86 29 eller 070-628 48 76 

 

Mellanstadielärare till professionen, verksam som studieledare för fågelkurser sedan mitten på 1970-talet. Första resan för AviFauna ledde jag till Skottland 2005. Självlärd fågelskådare sedan slutet på 1960-talet då det hela började vid sjön Åsnen. Tillbringat många timmar med atlasinventeringar, punktruttstaxeringar, revirkarteringar, sträckfågelräkningar, specialstudier av dvärgbeckasin samt örnmatare i 32 år. Första utlandsresan med fågelskådning gick till Wales och Skottland 1970, sedan dess har jag besökt de brittiska öarna mer än 20 gånger. Ett annat välbesökt område är Vadehavet från södra Danmark till norra Holland där jag också varit mer än 20 gånger för att skåda. Lika många gånger har jag besökt Medelhavsområdet – Spanien, Portugal, Marocko, Tunisien, Israel, Turkiet och Grekland. Första resan till Östeuropa gjorde jag 1979 till Polen, Tjeckoslovakien och Ungern, sedan dess har det blivit mer än 15 resor dit. Ett annat högintressant område för mig är Arktis där jag varit ett tiotal gånger – Varanger, Kanada samt Alaska.

 

Foto: Johannes Rydström 

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin