Inför resan

Det är en härligt känsla att ha en resa att se fram emot. Vadehavet 2009. Foto: Göran Pettersson

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin