Nyheter 

 
2016-11-18

nationell skogspolitik måste rymmas inom naturens gränser

DEBATT. Åtskilliga rapporter visar att antalet rödlistade arter i skogen är oacceptabelt högt och att detta huvudsakligen beror på kalhyggestekniken. Det skriver skriver Christer Johansson och Dennis Kraft från Sveriges ornitologiska förening som uppmanar regeringen att i nationella skogsprogrammet ta hänsyn till naturens gränser och gynna hyggesfritt skogsbruk.

Läs mer
2016-12-01

Svarthakad buskskvätta – bästa året hittills för arten i Sverige.

Tidigt i våras skrev Anders Wirdheim en notis här om en invasion av svarthakad buskskvätta i sydvästra Sverige. Det skulle senare visa sig att denna invasion ledde till ett nytt rekorduppträdande av häckande par i både Skåne, Halland och Bohuslän. Den första svenska häckningen av svarthakad buskskvätta konstaterades i Skåne utanför Simrishamn år 2000. Därefter häckade arten i Västergötland 2004, i Halland med ett par 20...

Läs mer
2016-11-30

Kraftledningar skadar fler fåglar än tidigare känt

Att fåglar kolliderar med kraftledningar är känt sedan länge. Omfattningen är emellertid mycket svår att uppskatta, men det handlar sannolikt om hundratals miljoner fåglar årligen i Europa. Störst fara föreligger för stora fåglar med jämförelsevis låg pareringsförmåga såsom hönsfåglar, svanar, gäss, tranor, trappar och pelikaner. En studie i Norge[1] uppskattade att 20 000 tjädrar, 26 000 orrar respektive 50 000 dalripor dödas...

Läs mer
2016-11-29

Ny fågelinfluensa, H5N8, i Sverige

Influensavirus typ A är en välkänd zoonos, d.v.s. en sjukdom som sprids mellan djur och människa. De olika varianterna (subtyperna) benämns utefter vilken sort av två proteiner som finns på virusets yta. Bland fåglar (huvudsakligen ”vattenfåglar” som änder, gäss, svanar, måsar och vadare) finns 16 H och 9 N som kan kombineras hur som helst i 144 olika kombinationer, t.ex. H5N1 och H7N9. Ibland sprids en virusstam från fåglar t...

Läs mer
2016-11-29

BirdLife-kampanj mot dåliga biobränslen

I början av nästa år drar BirdLife International igång en kampanj mot dåliga biobränslen. Långt ifrån all så kallad bioenergi är nämligen miljövänlig. Tvärtom kan sådan produktion orsaka mycket svåra skador på natur och biologisk mångfald. Snart sagt alla energislag har en baksida. Som miljöorganisation förväntas vi ställa oss bakom fossilfri energi, som till exempel vindkraft och olika slag av bioene...

Läs mer
2016-11-08

Lybeckmodellen, hyggesfritt skogsbruk för biologisk mångfald

I slutet av oktober var några personer i BirdLifes Sveriges styrelse och den nye samordnaren av skogsnätverket på kurs i hyggesfritt skogsbruk enligt Lybeckmodellen. Endagarskursen arrangerades av Silvaskog vid kanten av Vättlefjäll i Göteborg kommun. Dagens situation för fåglar och övrig biologisk mångfald i de svenska skogarna gicks igenom. Utvecklingen för många känsliga arter är nedåtgående och den viktigast orsaken till...

Läs mer
2016-11-07 BirdLife – över hela världen
Läs mer
2016-10-31 Påminnelse Tjäderseminariet Göteborg 18.11
Läs mer
2016-10-28 Tio månader ständigt i luften
Läs mer
2016-10-17 BirdLife Sverige och dess medlemmar är viktiga för vindkraftsbeslut
Läs mer
2016-10-15 Rysk invasion!
Läs mer
2016-10-07 Ugglornas tysta flykt
Läs mer
2016-10-06 Internationellt samarbete för hotade sparvar
Läs mer
2016-10-06 Spixaran på väg tillbaka till naturen
Läs mer
2016-09-29 Tajgasångarnas mysterium
Läs mer
2016-09-28 Mer varierade grödor gynnar mångfalden i odlingslandskapet, men EU:s jordbrukspolitik missar potentialen
Läs mer

Till nyhetsarkivet

Aktuellt SOF-BirdLife
 

Kalender 2017

27-30 januari Vinterfåglar Inpå Knuten
Januari-februari Fågelkalendern startar

Övrigt:
- Tävling: Tippa nya arter för Sverige 2016
 
 
 
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
 
 
Naturbokhandeln
 
2015-12-29
Öppettider

Välkommen till SOF-BirdLifes egen försäljningsverksamhet, Naturbokhandeln. Här handlar du antingen direkt i vår webb-butik, ringer och får goda råd via vår postorder eller besöker vår nyinredda butik. Butiken ligger vid vårt huvudkontor i Stenåsa på sydöstra Öland. Ifrån den har vi sålt kikare och böcker i över 30 år. Det har över åren givit oss viktiga ekonomiska tillskott till vårt fågelskyddsarbete. Därför hoppas vi att också du väljer Naturbokhandeln!

 

Naturbokhandeln är öppen alla dagar i veckan 10-17.00 fram till 6.11 (stängt midsommardagen). Du når dessutom postorderförsäljningen vardagar mellan 09-16:00 på 0485-44440. Webb-butiken är givetvis alltid öppen.

 

Välkomna

 

 

 
Ottenby fågelstation
 
2016-11-15
Boka här och nu! Ottenbykalendern 2017
Nu är den här igen - den perfekta julklappen! Liksom tidigare år har vi samlat ihop några av våra fi...
Läs mer
 
AviFauna
 
2016-11-01
Resor 2017
Reseprogrammet för 2017 inleds med skådning i Florida, "The Sunshine State". Att få skåda i kortärma...
Läs mer